Instalare.

IMPORTANT: Pentru a verifica micşorarea consumului specific:
1. Verificaţi consumul specific ÎNAINTE de instalarea FuelMAX/Super FuelMAX.
2. Instalati FuelMAX/Super FuelMAX şi acumulaţi 2500Km la volanul maşinii.
3. Verificaţi consumul specific din nou.

IMPORTANT: Pentru analiza emisiilor de gaze poluante:
1. Testaţi emisiile vehiculului ÎNAINTE de instalarea FuelMAX/Super FuelMAX .
2. Instalaţi FuelMAX/Super FuelMAX şi acumulaţi 2500Km la volanul maşinii.
3. Testaţi din nou emisiile de gaze poluante.

  1. Localizaţi ţeava de alimentare cu combustibil. Vehiculele dotate cu motoare cu injecţie au, în mod obişnuit, două ţevi, în paralel, între rezervor şi motor, o ţeavă de alimentare şi un retur. În timp ce motorul funcţionează, verificaţi ambele ţevi. Cea rece va fi cea de alimentare. Pentru vehiculele cu injecţie electronică, deconectaţi borna negativă a baterie pentru cel puţin 5 min înainte de instalare. Nu reconectaţi cablul până când instalarea nu este completă. Aceasta permite computerului ce dirijează combustibilul să se reseteze iar apoi să refacă mixturile corecte.
  2. Plasaţi simplu dispozitivul Super FuelMAX deasupra ţevii de alimentare cu combustibil (metal, plastic, cauciuc, dar nu se recomandă oţel împletit / tresă metalică), care să nu depăşească în diametru 2.54 cm, într-un loc accesibil cât mai aproape posibil de carburator sau de sistemul de injecţie.
  3. Aliniaţi jumătăţile dispozitivul Super FuelMAX astfel încât canalele de pe margine să fie suprapuse.
  4. Introduceţi cureluşa de nailon prin urechile dispozitivului care este prevăzut cu canale speciale pentru fir. Asta pentru a susţine firul pe poziţie în timp ce fixaţi dispozitivul Super FuelMAX pe ţeavă de alimentare, ca şi carapacea unei scoici.
  5. Terminaţi instalarea prin înfăşurarea completă a cureluşei în jurul dispozitivului Super FuelMAX, asigurându-vă că firul intră exact în canalele de pe margini. Aliniaţi cele două jumătăţi şi strângeţi ferm. Tăiaţi bucata de fir în exces.

IMPORTANT
Plasaţi dispozitivul Super FuelMAX astfel încât canalele de pe margine să fie aliniate conform schiţei de mai jos.

Notă:
Verificaţi ca aceste canale din margini prin care trece firul de nailon să fie aliniate înainte de a finaliza sigilarea. Dacă rezultatele dorite nu sunt obţinute rotiţi dispozitivul cu 90 de grade şi mutaţi-l cu 10 cm în orice direcţie pe ţeava de alimentare cu combustibil.

Sfaturi pentru instalare
La unele motoare mai noi cu injecţie sunt senzori electronici pentru combustibil poziţionaţi pe ţevile de combustibil. Aceşti senzori nu sunt vizibili, iar dacă instalaţi dispozitivul Super FuelMAX deasupra acestor senzori efectul va fi inversat şi veţi experimenta creşteri ale consumului. Dacă este posibil folosiţi un aparat de testat pentru a verifica dacă este sau nu vreun câmp magnetic la locul de instalare. Dacă nu aveţi la dispoziţie un astfel de aparat şi nu înregistraţi nici o îmbunătăţire sau, din contra, înregistraţi rezultate negative la o instalere atunci mutaţi dispozitivul Super FuelMAX cu 10 - 25 cm în orice direcţie şi verificaţi din nou rezultatele.

INSTALAREA ESTE ACEIAŞI PENTRU SUPER FUELMAX ŞI FUELMAX.

La motoarele de capacităţi mari şi foarte mari sunt necesare mai multe dispozitive pentru obţinerea unor rezultate satisfăcătoare. Instalarea în astfel de cazuri se face conform cu schiţele de instalare prezentate mai jos. La motoarele diesel foarte mari instalaţi un dispozitiv Super FuelMAX pe ţeava de alimentare înainte de pompa de injecţie iar apoi instalaţi câte un dispozitiv Super FuelMAX / FuelMAX pe fiecare ţeavă de injector, cât mai aproape posibil de acesta.

Motoare Benzină
Capacitatea cilindrică Nr. dispozitive
pâna la 2.5 litri = 1 dispozitiv
peste 2.5 litri = 2 dispozitive
peste 7 litri = 3 dispozitive
Motoare Diesel
Capacitatea cilindrică Nr. dispozitive
pâna la 3 litri = 2 dispozitive
de la 3 la 8 litri = 5 dispozitive
motoare grele Diesel până la 500CP = 6 dispozitive
motoare grele Diesel peste 500CP = 7 dispozitive

MOTOARE DIESEL : După instalare, fumul evacuat pe ţeava de eşapament va deveni mai închis. Asta este bine! FuelMAX / Super FuelMAX lucrează, îndepărtând rezidurile de ardere din motor. Fumul se va "limpezi" treptat, odată cu creşterea numărului de km parcurşi . Se vor observa performanţe mărite şi funcţionări la temperaturi mai joase ale motorului.

Motorul maşinii dvs. depune carburi şi reziduri de ardere pe cilindri, datorită combustiei incomplete. În benzină şi motorină moleculele de hidrocarburi sunt neomogene. Aceste molecule se aglomerează (proprietatea carbonului de a forma lanţuri moleculare) şi unele dintre ele ajung izolate în timpul combustiei, iar aerul nu poate ajunge la acestea, rezultând o ardere incompletã. Astfel, moleculele arse incomplet sunt evacuate în atmosferã sau reţinute în motor sub formã de depozite de carburi/calamină şi reziduri de ardere. FuelMAX fracturează aceste lanţuri de molecule, iar aerul care altfel nu ar fi ajuns la ele, poate acum sa ajungă la fiecare moleculă de combustibil, şi are loc în acest mod o combustie completă.

De ce 2500 km ?
Această distanţă permite dispozitivului FuelMAX/Super FuelMAX să îndepărteze rezidurile deja formate. Ţineţi cont că pentru formarea acestor reziduri au fost acumulaţi mii de km. Este posibil ca la începutul perioadei de curăţare a cilindrilor, emisiile de noxe să creascã uşor, dar pe masură ce distanţa parcursă cu dispozitivul montat creste, acestea se vor stabiliza şi vor scădea în cel mai scurt timp. Distanţa de 2500 km necesară pentru a obţine rezultate notabile nu este obligatorie pentru automobilele noi sau relativ noi. Performanţe crescute şi temperaturi de operare mai mici vor putea fi observate.

AVERTISMENT
Creşterea numărului de kilometri parcurşi (economia de combustibil) depinde de întreţinerea vehiculului dvs. Vehiculul trebuie să fie îngrijit şi întreţinut în maniera în care constructorul o recomandă pentru a obţine o creştere cât mai mare a kilometrilor parcurşi. Aceasta include un service corect al sistemelor de aprindere, al sistemului de alimentare cu combustibil, al filtrelor de combustibil, al filtrului de aer, filtrului de ulei şi al uleiului de motor recomandat pentru vehiculul dvs.

Notă:
Recomandăm în mod deosebit să adăugaţi un aditiv de calitate care să cureţe carburatorul sau sistemul de injecţie al combustibilului în primul plin de rezervor după instalarea dispozitivului FuelMAX/Super FuelMAX, deoarece motorul dvs. a construit depozite de carbon distructiv din cauza arderilor incomplete. Dispozitivul FuelMAX/Super FuelMAX elimină efectiv depunerile distructive de carbon acumulate în instalaţie şi motor favorizând o ardere mult mai eficientă.