OMOLOGARE R.A.R.

Produsele FuelMax şi Super FuelMax au fost omologare de Registrul Auto Romān - Organism Certificare Produse din Bucureşti.